Salmon Tying Treble

1 - 5 of 5
Esmond Drury Salmon Treble Hooks (10) Black Japaned

Black Esmond Drury Trebles

Ref: ESMONDBLACK
Brand: Esmond Drury
£7.40INC
VAT
Esmond Drury Salmon Treble Hooks (10) Silver Nickel Plated

Silver Esmond Drury Trebles

Ref: ESMONDNICKEL
Brand: Esmond Drury
£7.40INC
VAT
Kamasan B380 Salmon Trebles (10)

Kamasan B380 Salmon Trebles (10)

Ref: B380
Brand: Kamasan
£7.99INC
VAT
Esmond Drury Salmon Treble Hooks (10) Gold Plated

Gold Esmond Drury Trebles

Ref: ESMONDGOLD
Brand: Esmond Drury
£8.00INC
VAT
Guideline ® Double Salmon Strong Hook

Double Hook Strong

Ref: GLDSSTRONG
Brand: Guideline
£13.99INC
VAT