Gordon Griffiths Threads

1 - 4 of 4
Veniards Gordon Griffiths Sheer Ultra Fine Thread (14/0)

Veniards Gordon Griffiths Sheer Ultra Fine Thread (14/0)

Ref: SHE
Brand: Veniards
£2.70INC
VAT
Veniards Gordon Griffiths Cobweb Superfine Thread (6/0)

Veniards Gordon Griffiths Cobweb Superfine Thread (6/0)

Ref: COB
Brand: Veniards
£2.70INC
VAT
Veniards Gordon Griffiths Cobweb Super Glo Fluorescent Thread (6/0)

Veniards Gordon Griffiths Cobweb Super Glo Fluorescent Thread (6/0)

Ref: COBS
Brand: Veniards
£2.70INC
VAT
Veniards Gordon Griffiths Wisp Microfine Thread (8/0)

Veniards Gordon Griffiths Wisp Microfine Thread (8/0)

Ref: WIS
Brand: Veniards
£2.70INC
VAT